Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Kasa i konta bankowe

Karty podstawowe

Kasa czynna: Poniedziałek - Piątek 8:30 - 14.30, przerwa w godz. 11:30 - 11.45.
Ostatniego dnia miesiąca wpłaty w kasie sądu przyjmowane są do godziny 12.00.
Po godzinie 12.00 dostępne będą jedynie znaki opłaty sądowej.

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa 29 1010 1010 0657 0622 3100 0000

Konta sum depozytowych (depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
PLN   07 1130 1017 0021 1003 0890 0003
USD   50 1130 1017 0021 1003 0890 0005
EUR   34 1130 1017 0021 1003 0890 0002
CHF   61 1130 1017 0021 1003 0890 0001
GBP   77 1130 1017 0021 1003 0890 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/O Warszawa 86 1130 1017 0020 1197 7720 0017

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/O Warszawa 16 1130 1017 0020 1197 7720 0016

 

UWAGA !
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać sygnaturę sprawy do jakiej jest wpłacana kwota oraz tytuł tzn. informacja czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe.